Κατ/ής: DEMAG
Τύπος: DF 45 C
Serial No: 92291
Έτος: 2001
Βάρος Kg: 5.000 Κg
Κινητήρας: DEUTZ F3L 1011F
Ισχύς: 30 KW / 40 PS.
Πλάκα Διάστρωσης: ΕΒ 28 ,
σταθερό πλάτος 1,20 μ., υδραυλικά εκτεινόμενη έως 2,40 μ.,
Θέρμανση πλάκας με
Γενικά:
  • Ερπυστριοφόρο,
  • Hλεκτρονικός Eγκέφαλος,