Κατ/ής: ALL-KOR
Τύπος: AKB S 55
Serial No: 06Β-011
Έτος: 2006
Βάρος Kg: 320 Kg
Γενικά:
  • 1 βελόνι