εκτύπωση
Κατ/ής: CASE
Τύπος: 488 P
Serial No: CJC0001715
Έτος: 1991
Βάρος Kg: 10.000 Kg
Κινητήρας: CASE 4390, Υδρόψυκτος 4 κύλινδρος
Ιπποδύναμη: 54 KW/ 74 PS
Γενικά:
  • Λαστιχοφόρο
  • Πενταμπούκαλο
  • Μαχαίρι + 2 ποδαρικά
  • Μπούμα με πλάγια μετατόπιση
  • Κουβά 80 εκ.
  • Αχυβάδα περιστροφική
  • Όλες τις γραμμές
  • Λάστιχα καινούργια.