Η εταιρεία Husmann είναι πολύ γνωστή για πάνω από 50 χρόνια, στον χώρο της ανακύκλωσης, για την αξιοπιστία, ποιότητα και ικανότητα της.  Η εμπειρία μας έχει ως αποτέλεσμα λύσεις που συναντούν τις απαιτήσεις των πελατών μας, και συγχρόνως αποδεικνύουν την αξίωση μας ότι είμαστε μία από τις ηγετικές εταιρείες στην αγορά των μηχανημάτων σπαστήρων, από τις καινοτομική τεχνολογία όσο και από την πλατιά γκάμα των προϊόντων μας.

Οι Λειοτεμαχιστές και οι σπαστήρες  αναπτύσσονται και εξασκούνται για να χρησιμοποιούνται καθημερινά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.  Η συντήρηση και το φιλικό σέρβις, είναι κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά της εταιρείας Husmann Τεχνολογίες Σπαστήρων.

Οι νέες  εμπειρίες από την καθημερινή εφαρμογή  επηρεάζουν θετικά τις παραγωγικές διαδικασίες  δίνοντας ένα μεγάλο πλεονέκτημα στους πελάτες μας.

Φωτογραφία Εργοστασίου Husmann, στο Lathen

Οι σπαστήρες-λειοτεμαχιστές της εταιρείας Husmann, διαχωρίζονται από τις συγκεκριμένες τους τεχνικές :

Κόψιμο - Θρυμματισμός - Σπάσιμο

Όλα τα μηχανήματα  χρησιμοποιούνται  στη διαχείριση απορριμμάτων Ο.Τ.Α. και στην βιομηχανία.

Στο θέμα της τεχνικής κοψίματος, εφαρμόζεται ο τεμαχισμός ξύλων. Είναι εξοπλισμένοι με έναν δίσκο κοπτών, και κόπτες που τοποθετούνται σταθερά. Το υλικό του τεμαχισμού παρέχεται από έναν ελεγχόμενο, υδραυλικά οδηγημένο κύλινδρο στους κόπτες. Το υλικό του τεμαχισμού πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε μολυσματικούς παράγοντες όπως το μέταλλο, τις πέτρες και το χώμα. Διαφορετικά το γδάρσιμο ή η καταστροφή του κόπτη είναι πλέον πιθανό να συμβεί.

Το πολύ λεπτό συντριμμένο υλικό (10 έως 20 χιλ.) χρησιμοποιείται για άμμο στα πάρκα ή για την καύση στη θέρμανση των εγκαταστάσεων. Είναι λιγότερο κατάλληλο για τη λίπανση λόγω των πιο μακροχρόνιων όρων του διασπασμένου υλικού.

Τομέας της εφαρμογής: Μείωση του όγκου, θάλαμοι καύσης, δασονομία.

Η τεχνική συντριβής στον τομέα της λίπανσης απαιτεί τη χρήση των μηχανών με τους στροφείς υψηλής ταχύτητας που εγκαθίστανται με τις βαριές από τη σειρά τύπων καταστροφέων εγγράφων HFG Husmann. Το μέγεθος και η προδιαγραφή αυτών των μηχανών ποικίλλουν στο υλικό που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία. Το ξύλο μέχρι ένα πάχος 500 χιλ. και υλικών που λιπαίνουν μπορεί να περιέχει τις ακαθαρσίες όπως οι πέτρες, το χώμα και τα μικρά κομμάτια του μετάλλου.

Οι βαριές συνθλίβουν τα αγαθά (σε ένα μέγεθος κομματιού 5 έως 15 εκατ.) καθιστώντας το εξαιρετικό χρήσιμο για λίπασμα. Η χοάνη τροφοδοσίας και η ζώνη μεταφορέων του πλάτους 1.500 χιλ. και του μήκους 4.000 χιλ. είναι ιδανικές για τη μηχανική χρέωση. Είναι δυνατό στη μηχανή μέχρι 200 μ των αποβλήτων από τους θάμνους και τα ξύλα.
Σήμερα λαμβάνεται δεδομένη η χρήση των μηχανών όπως αυτούς στα κοινά ναυπηγεία λίπανσης και ανακύκλωσης.

Η τεχνική διαχωρισμού-θραύσης, που εφαρμόζεται από τη σειρά τύπων HL θραυστήρων έχει αναπτυχθεί για να συντρίψει ακόμα τα σκληρότερα υλικά όπως η ξυλεία αποβλήτων, ξύλινα απόβλητα με τα μέρη μετάλλων και παραμένουν του σκυροδέματος από τα εργοτάξια οικοδομής, τα ογκώδη απόβλητα, τα υπόλοιπα απόβλητα ή ακόμα και τα βιομηχανικά απόβλητα.

Οι αργοί συντετριμμένοι άξονες ταχύτητας (20 - 40 r.p.m.) τροφοδοτούνται υδραυλικά, είναι ανθεκτικοί και προκαλούν μόνο λίγη σκόνη και θόρυβο.

Ο σπαστήρας χρησιμοποιείται επίσης ως προ-σπαστήρας. Σε ένα μέγεθος 10 έως 30 εκατ., τα συντριμμένα υλικά θα μεταφερθούν κάτω από τους συντετριμμένους άξονες σε έναν μεταφορέα απαλλαγής, όπου ένας μαγνητικός διαχωριστής μπορεί να τραβήξει τα μέρη μετάλλων από τα απόβλητα. Η σημαντική μείωση του όγκου και της βέλτιστης σταθεροποίησης στις περιοχές υλικών οδόστρωσης αποδεικνύει την ποικιλομορφία αυτών των μηχανών.

Τεμαχιστής ξύλων Η 6 Μ Τεμαχιστής  HFG VI Σπαστήρας HL II 1622
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε www.husmann-web.com/index.php
Copyright © 2011 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ All rights reserved.

Powered by
Softways S.A.