Στα πλαίσια της προμήθειας κινητού εξοπλισμού για το έργο "Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ΔΙαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου", η εταιρεία μας παρέδωσε ένα καινούργιο συμπιεστή απορριμμάτων BOMAG.

Ο Συμπιεστής Απορριμμάτων του Γνωστού και Εύφημου - Αναγνωρισμένου Γερμανικού Εργοστασίου BOMAG είναι ένα ειδικό μηχάνημα υψηλής συμπίεσης που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και είναι ο τύπος BC 672 RB-2.

Είναι κατάλληλος για όλες τις απαιτήσεις συμπιέσεως και προώθησης-διάστρωσης των απορριμμάτων. Έχει δυνατότητα εργασίας με πλήρη απόδοση σε κάθε σημείο του ΧΥΤΑ επί του μετωπικού ή των πλευρικών πρανών με μέγιστη κλίση 1:2 = 45º = 100%.

Το μηχάνημα είναι κατάλληλα εξοπλισμένο έτσι ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του κάτω από τις ποιο αντίξοες συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το βάρους λειτουργίας του Συμπιεστή ανέρχεται στους 32,1 Τόνους, και παίρνει κίνηση από έναν υδρόψυκτο, υπερπληρούμενο κινητήρα με μία ιπποδύναμη 442 HP.

Παρακάτω βλέπετε μερικές φωτογραφίες του συμπιεστή:


 

 

 

Copyright © 2011 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ All rights reserved.

Powered by
Softways S.A.