Η παράδοση και η επίδειξη του Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων του γερμανικού εργοστασίου HUSMANN, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου Έδεσσας.

Ο τύπος που παραδόθηκε είναι ο HL II 1617 επί 3-αξονικού πλαισίου.

Ο ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ είναι ειδικά κατασκευασμένος ώστε να δέχεται ογκώδη απορρίμματα (Bulky Waste).

 

Φωτογραφίες από την παραλαβή και επίδειξη του Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων: 

 

 

Copyright © 2011 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ All rights reserved.

Powered by
Softways S.A.