Στα τέλη Ιουλίου στις Εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Α. Θεσσαλονίκης, έγινε η παράδοση ενός καινούργιου Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων του Γερμανικού Οίκου Husmann.

Παράδοση Συμπιεστή Απορριμμάτων στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Στα τέλη Φεβρουαρίου 2013 παραδόθηκε ο Καινούργιος Συμπιεστής Απορριμμάτων BOMAG.

Στα πλαίσια της προμήθειας κινητού εξοπλισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, παραδόθηκε ένας καινούργιος Συμπιεστής απορριμμάτων BOMAG.

Copyright © 2011 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ All rights reserved.

Powered by
Softways S.A.