Στα πλαίσια του έργου "Προμήθεια εξοπλισμού κυττάρου επείγουσας επέκτασης ΧΥΤΑ Βορείας Ρόδου", η εταιρεία μας παρέδωσε ένα καινούργιο συμπιεστή απορριμμάτων BOMAG.

Ο Συμπιεστής Απορριμμάτων του Γνωστού και Εύφημου - Αναγνωρισμένου Γερμανικού Εργοστασίου BOMAG είναι ένα ειδικό μηχάνημα υψηλής συμπίεσης που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και είναι ο τύπος BC 772 RB-3.

Είναι κατάλληλος για όλες τις απαιτήσεις συμπιέσεως και προώθησης-διάστρωσης των απορριμμάτων. Έχει δυνατότητα εργασίας με πλήρη απόδοση σε κάθε σημείο του ΧΥΤΑ επί του μετωπικού ή των πλευρικών πρανών με μέγιστη κλίση 1:2 = 45º = 100%.

Το μηχάνημα είναι κατάλληλα εξοπλισμένο έτσι ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του κάτω από τις ποιο αντίξοες συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το βάρους λειτουργίας του Συμπιεστή ανέρχεται στους 37,0 Τόνους, και παίρνει κίνηση από έναν υδρόψυκτο, υπερπληρούμενο κινητήρα με μία ιπποδύναμη 449 HP.

Παρακάτω βλέπετε μερικές φωτογραφίες του συμπιεστή:


 

 

Copyright © 2011 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ All rights reserved.

Powered by
Softways S.A.