Στις 4 Δεκεμβρίου 2017 στις Εγκαταστάσεις του χώρου αποθήκευσης των δεματοποιημένων απορριμμάτων στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ του Δήμου Λευκάδας στη θέση "Αλυκές Λευκάδας", έγινε η άφιξη ενός καινούργιου Συστήματος Δεματοποίησης ΑΣΑ του Σουηδικού εργοστασίου FLEXUS BALASYSTEM.

Η μονάδα δεματοποίησης τύπου BREEZE, είναι κατάλληλη για την συμπίεση και δεματοποίηση διαφόρων σύμμεικτων απορριμμάτων όπως π.χ. οργανικά, βιομηχανικά κ.α., όπως αυτά προέρχονται από την συγκομιδή τους με τα συνήθη οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων ή από ρεύμα προεπεξεργασίας, δίχως να έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία όπως π.χ. τεμαχισμό κλπ.

Η μονάδα είναι μεταφερόμενη, κινητή, σχεδιασμένη για λειτουργία σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους.

Η όλη μονάδα δεματοποίησης είναι κατασκευσμένη για εύκολη μεταφορά και γρήγορη εγκατάσταση – αποσυναρμολόγηση, επιτρέποντας έτσι την λειτουργία της σε διαφορετικές τοποθεσίες. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα δεματοποίησης-δεματοποιητής καθώς και η μονάδα φόρτωσης αποτελούμενη από κατάλληλη μεταφορική ταινία και χοάνη τροφοδοσίας, είναι προσαρμοσμένα σε κατάλληλα πλαίσια Roll-on & Roll-off κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Σουηδικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, έτσι ώστε να μπορούν να φορτωθούν απευθείας σε όχημα με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου γάντζου Hook-lift.

 

Παρακάτω βλέπετε φωτογραφίες από την άφιξη του εξοπλισμού:


 

 

 

Copyright © 2011 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ All rights reserved.

Powered by
Softways S.A.